Visie
 
Mijn doel is om voor deze doelgroep onderscheidend te zijn door er ‘echt’ te zijn voor ‘echte’ mensen. Heel warm, oprecht, puur en ‘dichtbij’ in de veilige en eigen leefomgeving. Dit alles voor een gelukkiger en een zo vrij mogelijk bestaan voor  kinderen en hun gezin, geheel aansluitend bij de echtheid en puurheid die deze kinderen in mijn beleving bezitten. Vanuit deze gedachten ‘echt’ contact maken, hebben en houden. Om ouders en andere gezinsleden te ondersteunen en te begeleiden om hun kijk op hun ‘beperkte’ kindje anders te laten zijn. Uiteraard brengt een ‘beperkt’ kindje veel zorgen en praktische uitdagingen met zich mee. Uiteraard voelen ouders zich soms ongemakkelijk naar hun omgeving toe omdat ze een ‘beperkt’ kindje in hun gezin hebben. Graag laten wij zien, voelen en ervaren dat hun kindje vooral ook heel erg bijzonder is en dat het mogelijk kan zijn om een hele bijzondere en prachtige band met hun kindje te hebben op een manier die ze tot nu toe nog niet altijd hebben mogen ervaren.
 
Contact maken en houden met het ‘beperkte’ of gehandicapte kindje
 
Oprecht contact maken met het kindje betekent voor mij:

  • vooral kijken naar de mogelijkheden van het kindje;liever dan naar de onmogelijkheden. Wat kan wél en wat past er bij het kindje?
  • ‘luisteren’ naar de boodschap van het kindje; niet in woorden maar in signalen die het kindje afgeeft, de lichaamstaal van het kindje ‘lezen’;
  • veel geduld een oprechte aandacht schenken aan het kindje;
  • de diagnose van de arts(en) serieus nemen en tegelijkertijd verder kijken dan dat;
  • mijn kennis over het lichamelijke functioneren toepassen;
  • kijken naar het kindje als individu zonder me uitsluitend te laten beperken door  kaders; lichamelijk functioneren, mentaal en gevoelsmatig welzijn zien als één geheel;

  Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
  • verzorgen en handelen op gevoel en intuïtie zonder daarbij het verstand en verantwoord handelen los te laten
  • steeds iets nieuws uitproberen en de reacties van het kindje daarop peilen om te kijken hoe en of het werkt voor het kindje;
  • het kindje stimuleren op een positieve manier. Uiteraard binnen de mogelijkheden van het kindje;
  • oprecht contact maken met het kindje, zowel lichamelijk als mentaal en gevoelsmatig.