Praktische informatie

 

 

Graag geven wij je wat praktische informatie en overwegingen ter ondersteuning in de eerste fase van de aanvraag van de voor jou best passende zorg.  Allereerst is het handig om te weten welke vergoedingen er allemaal zijn. Vergoeding vindt veelal plaats vanuit een Persoon Gebonden Budget (PGB), de zorgverzekeringswet (ZVW) of de wet langdurige zorg (WLZ).

 

 


 

In je zoektocht naar passende hulp en financiële ondersteuning kun je voor de keuze te komen staan om te gaan voor ondersteuning vanuit een Persoon Gebonden Budget of Zorg in Natura  (Dit is vaak vanuit de gemeente en vanuit je zorgverzekering). Om het makkelijk te maken, kan dit verschillen per situatie en per gemeente. Wij menen een ontwikkeling te zien dat er, vanuit overheden, steeds meer wordt aangestuurd op Zorg In Natura (ZIN).  Hierbij wordt de zorg voor je kind geleverd en geregeld door een reguliere zorginstantie of instelling. In geval van een PGB beslis je voor een groot gedeelte zelf welke hulp je inkoopt met een vastgesteld budget. Hier zit ook een ‘’controle’’ op, met een stukje ondersteuning.

 

Wij zetten belangrijke voor- en nadelen voor je op een rijtje:
Afbeelding invoegen
Voordelen Zorg in Natura ( ZIN ):

 

Je kunt de volledige zorg en ondersteuning uit handen geven aan een gekwalificeerde  organisatie. Een groot deel van het  ‘’geregel en gedoe’’ rondom de zorg van je kind wordt uit handen genomen, inclusief de indicatie stelling. Vaak wordt de zorg van je kind gecombineerd met zorg in groepsverband. (Waar niet ieder kind bij gebaat is.) bijv. in een opvang.

 

Nadelen Zorg In Natura ( ZIN ): 

Je bent gebonden aan een organisatie met eigen beleidsregels en wisselend personeel dat zich bezig houdt met je kind. Continuďteit word vaak gegarandeerd, maar dat is niet altijd gekoppeld aan vertrouwde gezichten die in onze beleving juist een grote toegevoegde waarde hebben. Elk kind heeft o.a. behoefte aan duidelijkheid, structuur en continuďteit en dergelijke omstandigheden kunnen verwarrend werken voor je kind en voor jou als ouder(s). Daarnaast vraagt vaak de situatie om een vertrouwde benadering, omdat er een langere gewenningsfase vanuit beide partijen nodig is.
 

Voordelen Persoon Gebonden Budget ( PGB ):

 

Je hebt de zorg en de inkoop daarvan grotendeels in eigen handen. Jij beslist wie er ondersteuning kan en mag geven aan je kindje en jij kiest de verzorging en ondersteuning waar jouw kindje en jij je het prettigst bij voelen. Je maakt zelf een keuze wie je inhuurt, wanneer en hoe vaak ( afhankelijk van de hoogte van het budget ). Nogmaals, hier zit wel een ‘’controle’’ op. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor een 1 op 1 begeleiding van je kindje die daarnaast altijd in overleg met jullie, als ouders, kan worden toegepast of aangepast. Je hebt de mogelijkheid om te kiezen voor vertrouwde gezichten. Want zij komen tenslotte in jou/jullie thuis situatie, en hebben ieder heeft daarin tijd nodig om aan elkaar te wennen.

Nadelen Persoon Gebonden Budget ( PGB ):

 

Het vraagt wat tijd en moeite om een indicatie aan te vragen die nodig is om een PGB te verkrijgen. Dit kan een hele zoektocht zijn in materie die nog onbekend is. En zelfs als het PGB beschikbaar is gesteld kan het nog een hele zoek- en ontdekkingstocht zijn om de beste zorg voor je kindje geregeld te krijgen.Wil je hier meer informatie over, of kun je hierin ondersteuning gebruiken bij het maken van de, voor jullie, beste keuze? Kijk dan bij Wat kunnen wij voor jouw en je kind betekenen, of neem contact met ons op. 


 
Afbeelding invoegen

 Wet- en regelgeving binnen zorg en welzijn

 

  • Wet Langdurige zorg (WLZ): De Wet Langdurige Zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Je kunt WMO-hulp aanvragen bij je gemeente.

  • Zorgverzekeringswet (ZVW): Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten om de kosten voor medisch noodzakelijke zorg te dekken. Voor zorg die niet is gedekt kun je een aanvullende verzekering afsluiten.
  • Persoon Gebonden budget (PGB): Een Persoon Gebonden Budget (PGB) is een bedrag waarmee je zelf je zorg kunt regelen. Er zijn 2 soorten PGB: Het PGB-AWBZ (verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf) en het PGB-WMO (voor hulp thuis).